St. Frans kloster

Fransiskanske symboler

Tau

av p. Hallvard Thomas Hole ofm