St. Frans kloster

Spiritualitet

Hellige Frans av Assisis liv er et levende bilde på Evangeliet. Han viser hvordan det glade budskap kan aktualiseres i forskjellige livssituasjoner. Frans ble lik Kristus og hans innstilling til livet kan ikke lukkes inne i teorier, men åpner et vell av impulser og veivisere til hvordan vi kan følge etter Kristus i vår egen tid.

Den fransiskanske spiritualitetens kilde er hellige Frans av Assisi selv og hans unike forhold til Gud. Han kan likevel ikke forstås uten sine følgesvenner og etterfølgere. Den fransiskanske spiritualitet utgjør den felles erfaring som brødrene og søstrene i den fransiskanske familie har.