St. Frans kloster

Litani til hellige Antonius av Padua

Litani til hellige Antonius av Padua

Herre, miskunn deg. Kristus, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss!
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser
Gud Hellige Ånd
Hellige Treenighet, én Gud
Hellige Antonius av Padua, be for oss!
Hellige Antonius, Jesubarnets hjertelige venn
Hellige Antonius, den uplettede Mors tjener
Hellige Antonius, hellige Frans’ trofast sønn
Hellige Antonius, bønnens mann
Hellige Antonius, fattigdommens perle
Hellige Antonius, kyskhetens lilje
Hellige Antonius, bilde på lydighet
Hellige Antonius, som elsket et liv i det skjulte
Hellige Antonius, som foraktet jordisk ære
Hellige Antonius, Guds kjærlighets rose
Hellige Antonius, dydens speilbilde
Hellige Antonius, prest etter Guds hjerte
Hellige Antonius, som var klar til martyrdom for troens skyld
Hellige Antonius, den hellige Kirkes støtte
Hellige Antonius, sjelenes apostel
Hellige Antonius, troens forkjemper
Hellige Antonius, sannhetens lærer
Hellige Antonius, som går i forbønn for troens enhet
Hellige Antonius, den hellige Skrifts skatt
Hellige Antonius, Evangeliets store forkynner
Hellige Antonius, som omvendte syndere
Hellige Antonius, synders bekjemper
Hellige Antonius, fredens engel
Hellige Antonius, fornyer av gode tradisjoner
Hellige Antonius, hjerters erobrer
Hellige Antonius, verge for undertrykte
Hellige Antonius, onde ånders frykt
Hellige Antonius, som reiste døde til livet
Hellige Antonius, som finner igjen de tapte ting
Hellige Antonius, ærerike undergjører
Hellige Antonius, hele verdens hellige
Hellige Antonius, den serafiske ordens pryd
Hellige Antonius, til glede for himmelrikets hærskare
Hellige Antonius, som går i forbønn for oss hos Gud
Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre!

Be for oss, hellige Antonius.
At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be. Allmektige, evige Gud, i hellige Antonius av Padua ga du ditt folk en strålende forkynner og verge for fattige og lidende, gi oss på hans forbønn å leve etter Evangeliets bud og erfare din barmhjertighet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.