St. Frans kloster

Litani til hellige Frans av Assisi

Litani til hellige Frans av Assisi

Herre, miskunn deg. Kristus, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss! Kristus, bønnhør oss!
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss!
Gud Sønn, verdens Frelser
Gud Hellige Ånd
Hellige Treenighet, én Gud
Hellige Maria, uplettet unnfanget, be for oss!
Hellige Frans, Guds nådes blomst
Hellige Frans, Kristi store etterfølger
Hellige Frans, som lengtet etter martyrdøden
Hellige Frans, Kristi sårmerkers oppelsker
Hellige Frans, som ble gitt kraft til å gjøre underverk
Hellige Frans, som flammet med Guds kjærlighet
Hellige Frans, som var fylt av nestekjærlighet
Hellige Frans, som elsket ydmykhet
Hellige Frans, botens mønster
Hellige Frans, lydighetens eksempel
Hellige Frans, som elsket kyskheten
Hellige Frans, som slo vrak på verdens goder
Hellige Frans, de fattiges patriark
Hellige Frans, levende bilde på de evangeliske dyder
Hellige Frans, Kristi ridder
Hellige Frans, den hellige Kirkes støtte
Hellige Frans, den katolske tros forsvarer
Hellige Frans, skjold for dem som kjemper for sannheten
Hellige Frans, som overvant verdens ondskap
Hellige Frans, fornyer av kristne tradisjoner
Hellige Frans, veiviser for de villfarne
Hellige Frans, de sjelelig sykes lege
Hellige Frans, som går i forbønn for oss hos Gud
Hellige Frans, grunnlegger av tre ordener
Hellige Frans, vår hellige far
Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre!
Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre!

Be for oss, hellige Frans. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be. Gud, du som fylte den hellige Frans med utallige nådegaver fra Korsets utømmelige mysterium, gi oss, som bekjenner ditt navn, at når vi følger hans fromhets eksempel, og ved å betrakte Korset og din Sønns lidelse, tar imot våre egne lidelser. Ved Kristus, vår Herre. Amen.