St. Frans kloster

Messetider

Ukedagsmesser torsdag og fredag er foreløpig ikke gjeninnført.

Torsdag
18.00
Fredag
18.00
Lørdag
18.00
Søndag
10.00 Høymesse
12.00 Messe på polsk (1.,2.,4.,5. søndag i måneden)
12.00 Messe på vietnamesisk (3. søndag i måneden)
14.00 Messe på polsk (3. søndag i måneden)