St. Frans kloster

Absorbeat

Jeg ber deg, å Herre, at din kjærlighets brennende og søte kraft oppsluker mitt sinn og alt som er under himmelen, så jeg kan dø av kjærlighet til din kjærlighet, slik du i din godhet ville dø av kjærlighet til min kjærlighet.

 

 

En bønn som hellige Frans av Assisi ofte skal ha gjentatt (fra Ubertino de Casales Arbor vitae. Her oversatt fra en engelsk versjon i: M.A.Habig (red.), English omnibus of the sources for the life of St. Francis, Quincy 1991, s. 161.)