St. Frans kloster

Parafie

Prowadzimy duszpasterstwo w języku polskim w pięciu parafiach:

Tønsberg, Sandefjord