St. Frans kloster

Duszpasterstwo polskie

Larvik Tønsberg Sandefjord Porsgrunn

Ojcowie Franciszkanie w Larvik odpowiadają za duszpasterstwo polaków w czterech parafiach: Tønsberg, Sandefjord, Larvik i Porsgrunn.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat Mszy świętych, sakramentów, rekolekcji oraz wszelkiej działalności prowadzonej przez OO. Franciszkanów w naszym rejonie.

Kontakt do poszczególnych ojców znajdziesz tu.

Msze Święte w języku polskim

Niedzielny plan Mszy świętych może ulec zmianom z powodu odpustów parafialnych, rekolekcji oraz podczas wakacji i ferii świątecznych. Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem, w którym znajdują się aktualne dane.

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św.