St. Frans kloster

Fransiskansk rosenkrans

Rosenkrans til Salige Jomfru Marias syv gleder

Bakgrunnen for denne rosenkransbønnen er historien om en novise som den fransiskanske historikeren Lukas Wadding skriver om. Han forteller om en from ung gutt som i 1422 trådte inn i fransiskanerordenen. Før han trådte inn hadde han hatt for vane å plassere en bukett av selvplukkede blomster foran en statue av Jomfru Maria. Da han ble novise kunne han ikke lenger gjøre dette på grunn mengden arbeid og regler for det åndelige liv som novisene måtte overholde. Fordi han ikke kunne fortsette denne enkle, daglige praksisen, vurderte han å forlate ordenen. Da han ba til Maria om hjelp, viste hun seg for ham. Hun sa til ham at han fra nå av ikke skulle gi henne bukett av blomster som visner, men av bønner som består av engelens hilsen. Maria sa at han med ett Fader vår og ti Hill deg, Maria skulle ære hennes usigelige glede da hun unnfanget Jesus, og videre skulle han ære hennes glede da hun bar Jesus til Elisabeth, da hun fødte ham, da de tre konger kom for å hylle ham, da hun fant ham igjen i templet som tolvåring, da Jesus stod opp fra de døde og da hun selv ble opptatt i himmelen. Til slutt sa Maria at dette ville glede henne hundre ganger mer enn blomstene han hadde pleid å gi henne.

Siden sin opprinnelse har «Rosenkransen til Salige Jomfru Marias syv gleder» vært en del av den fransiskanske tradisjon. I tillegg til de 7 Fader vår og 70 Hill deg, Maria føyer man til 2 Hill deg, Maria for å nå 72, som er det antatte antallet år Jomfru Maria tilbrakte på jorden. Fransiskanere kan også bære denne rosenkransen i snoren på venstre side av ordensdrakten.

Måten man ber på kan være følgende:

Korstegnet. Trosbekjennelsen. Fader vår. 3 Hill deg, Maria om tro, håp og kjærlighet. Ære være.
De syv gledene betraktes mens man ber Fader vår. 10 Hill deg, Maria. Ære være.

1 . Marias glede da hun unnfanget ved Den Hellige Ånd.
2. Marias glede da hun besøkte Elisabeth.
3. Marias glede da hun fødte Jesus.
4. Marias glede da de tre konger hyllet Jesus.
5. Marias glede da hun fant igjen Jesus i templet.
6. Marias glede da Jesus stod opp fra de døde.
7. Marias glede da hun ble tatt opp i himmelen.

Til slutt tilføyes 2 Hill deg, Maria.