St. Frans kloster

En fransiskaner snoker hos dominikanerne

av p. Hallvard Thomas Hole ofm

I sommer var jeg på et kort besøk hos dominikanerne i Oslo i forbindelse med forberedelser til årets pilegrimsvandring, og jeg brukte anledningen til å snoke litt rundt i deres bibliotek. Det som selvfølgelig interesserte meg mest var seksjonen for fransiskansk litteratur. Her kom jeg over en liten bok utgitt i København, og til min store glede oppdaget jeg at den blant annet inneholdt hymner til hellige Frans på dansk.

Nylig tok jeg turen igjen for å låne boken. Noen av hymnene er egnet til å synge på norsk, så allerede 17. september legger jeg ut en av dem i tilnærmet norsk språkdrakt i anledning festdagen for Frans av Assisis stigmata.

Takk til dominikanerne.