St. Frans kloster

St. Frans kloster

Herren velsigne deg og bevare deg.

Han vise sitt åsyn for deg og forbarme seg over deg.

Han vende sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Frans av Assisi, Velsignelse gitt til broder Leo