St. Frans kloster

St. Frans kloster

I Herrens navn! Her begynner mindrebrødrenes leveregel:
Mindrebrødrenes regel og livsform er å rette seg etter vår Herres Jesu Kristi hellige evangelium ved å leve i lydighet, uten eiendom og i kyskhet. Broder Frans lover lydighet og ærbødighet mot herr pave Honorius og hans rettmessige etterfølgere og Den romerske kirke. Og de øvrige brødrene er forpliktet til å adlyde broder Frans og hans etterfølgere.

Frans av Assisi, Den stadfestede regelen, I.