St. Frans kloster

Frans av Assisis skrifter

av p. Alan Brzyski ofm

Boken kan bestilles hos St. Olav bokhandel

Fra Forordet

Det sies at Frans av Assisi er en av Kirkens mest gjenkjennbare personligheter. Ikke bare er han en populær katolsk helgen, men også utenfor Den katolske kir ke finnes det mange kristne som er betatt av ham. Hans navn ble enda bedre kjent da kardinal Bergoglio ble valgt til pave og tok dette helgennavnet. Takket være pave Frans’ pontifikat har mange mennesker i vår tid blitt bedre kjent med Assisis fattige helgen, særlig med hans kjærlighet til naturen og dyr, hans åpenhet for de fattige, samt den spontanitet og glede som var så åpenlys hos ham. Det er likevel få som er klar over at disse aspektene bare er en ørliten liten del av den rikdommen som befant seg i hans sjels innerste. I møtet med hellige Frans av Assisi blir vi kjent med et menneske som i skaperverket opplevde Skaperen selv; i de fattige fant han Kristus, som ble fattig for vår skyld, ja, like inntil korsets fornedrelse; og gjennom spontanitet og glede uttrykte Frans sin dype tillit til Guds barmhjertighet, som han æret og forkynte.

Det er få som er klar over at Frans Bernardone ikke bare etterlot seg mange steder hvor han levde og ba, men også et ordensfellesskap som han ga navnet «Mindrebrødrenes orden» (i dag populært kalt fransiskanerne). En veldig viktig arv etter hellige Frans er også hans skrifter, hvor vi finner leveregler, formaninger, bønner og brev som er adressert til forskjellige personer og grupper. Disse skriftene utgjør en enorm rikdom i tanker og dype opplevelser av Guds nærvær. På tross av årenes løp utgjør disse skriftene den dag i dag en mettende, åndelig føde for den som søker i dybden.

Det gleder meg at mine medbrødres arbeid, i samarbeid med den fransiskanske legordenen, har ført til denne nyutgivelsen av Frans av Assisis skrifter på norsk. Takket være dette arbeidet kan Frans av Assisis tanker og spiritualitet nå stadig nye mennesker, og slik inspirere flere brødre og søstre til å la seg begeistre av skjønnheten i det enkle, fordi de i dette finner Guds dype tanke.

Jeg ønsker leserne vakre opplevelser i møtet med Frans av Assisis skrifter og velsigner dere
av hele mitt hjerte (+).

P. Alan Tomasz Brzyski,
Provinsialminister for fransiskanerne av St. Hedvigs provins i Norge
Wrocław/Oslo, 23. april 2017
Den guddommelige barmhjertighets søndag