St. Frans kloster

Bønn foran den Korsfestede

Høyeste, ærerike Gud,
opplys mitt hjertes mørke
og gi meg rett tro,
fast håp og fullkommen kjærlighet,
innsikt og erkjennelse, Herre,
så jeg kan fullføre
ditt hellige og sanne oppdrag.
Amen.

 

 

 

Ifølge alle eldre håndskrifter ba Frans denne bønnen foran korset i San Damiano, hvor han
hørte oppdraget: «Frans, gå og gjenreis mitt hus.»