St. Frans kloster

Eukaristi

Formaningene 1,9-10

Likeledes er alle fordømt som ser sak­ramentet, som helliges ved Herrens ord på alteret ved prestens hånd i form av brød og vin, og ikke ser og tror ifølge Ånden og Guddommen at det virkelig er vår Herres Jesu Kristi hellige lege­me og blod, når Den høyeste selv vitner om det og sier: «Dette er mitt legeme og blod, Den nye pakts blod»

Formaningene 1,16-19

Se, hver dag ydmyker han seg (jfr. Fil 2, 8), slik som da han kom fra kongetronen til jomfruens liv. Hver dag kommer han ydmykt og viser seg for oss. Hver dag stiger han ned fra Fade­rens skjød til alteret, i prestens hender. Og likesom han viste seg for de hellige apostlene i et virkelig legeme, slik viser han seg nå for oss i det hellige brød.

Brev til hele Ordenen 26-29

Måtte hvert menneske skjelve, hele verden rystes og himmelen juble, når Kristus, den levende Guds Sønn er på alteret i prestens hånd! Å, hvilken beundringsverdig nåde og overveldende verdig­het! Å, opphøyde ydmykhet! Å, ydmyke opphøyethet, at univer­sets Herre, Gud og Guds Sønn ydmyker seg slik, at han for vår frelses skyld skjuler seg i brødets enkle skikkelse! Se, brødre, Guds ydmykhet og utøs deres hjerter for ham (Sal 62, 9), bli også dere ydmyke, så dere kan bli opphøyet av ham (jfr. 1 Pet 5, 6; Jak 4, 10). Behold ikke noe av dere selv for dere selv, så han kan motta dere hele, han som selv gir seg helt til dere