St. Frans kloster

Author: Hallvard Hole

8. września 2019

Przypominamy, że od 1. września Msze Święte są odprawiane w języku polskim w niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w niektóre niedziele Msze Święte po polsku mogą być odwołane lub presuwane. Najbliższym czasie dotyczy to:

LARVIK – 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.

Ze względu na tego typu zmian zapraszamy do zaglądania na stronę www.franciszkanie.no, gdzie informacje są podane na bieżąco w ogłoszeniach i kalendarzu.

1. września 2019

Od 1. Września Msze święte będą odprawiane w języku polskim w każdą niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św

Powstała nowa strona internetowa klasztoru franciszkanów oraz duszpasterstwa polaków. Na stronie duszpasterstwa można znaleźć informacje na temat Mszy świętych, sakramentów, rekolekcji oraz wszelkiej działalności prowadzonej przez OO. Franciszkanów w tym rejonie. Najważniejszym narzędziem jest kalendarz, gdzie można znaleźć zawsze aktualne dane na temat Mszy świętych odprawianych w języku polskim. Można wejść bezpośrednio na stronę polską przez adres www.franciszkanie.no

25. sierpnia 2019

Msze Święte w języku polskim w Tønsberg, Sandefjord, Larvik i Porsgrunn

Od 1. Września Msze święte będą odprawiane w języku polskim w każdą niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św.