St. Frans kloster

Author: Hallvard Hole

15.11.20 – Ograniczona ilość miejsc na Mszy

Tønsberg – Obowiązuje ograniczenie uczestników Mszy św. do 50. Prosimy korzystać tylko ze systemu biletowego na https://billett.katolsk.no/ i tylko przychodzić z potwierdzeniem. Dobrą alternatywną może być czwartkowa Msza w języku polskim o godz. 18.00.

Sandefjord – Obowiązuje ograniczenie uczestników Mszy św. do 50. Prosimy korzystać tylko ze systemu biletowego na https://billett.katolsk.no/ i tylko przychodzić z potwierdzeniem.

Larvik – Obowiązuje ograniczenie uczestników Mszy św. do 50. Zgłoszenie udziału bezpośrednio do proboszcza o. Grzegorza.

Porsgrunn – Obowiązuje ograniczenie uczestników Mszy św. do 50. Zgłoszenia przy wejściu.

8. listopad 2020

Tønsberg – Zapraszamy na Mszę św. wypominkową w Tønsberg w czwartek 12. listopada o godzinie 18.00. Po Mszy św. odmawiamy różaniec w intencji naszych zmarłych.
Wypominki można złożyć po Mszy św. (niedziela 8. listopada) na kartkach wyłożonych na ławkach w tylnej części kościoła, albo w tygodniu na mail Aleksander.Pilat@katolsk.no, bądź bezpośrednio przed Mszą w czwartek.
Od poniedziałku zostaną wprowadzone nowe restrykcje na całą Norwegię. To znaczy, że od przyszłej niedzieli będzie zmniejszona ilość miejsc w kościele. Tym ważniejsze, żeby się zarejestrować na https://billett.katolsk.no/
Przypominamy, że udział w czwartkowej Mszy może być dobrą alternatywą, jeśli na żadnej niedzielnej Mszy w parfii nie ma miejsc.

Sandefjord – Od poniedziałku zostaną wprowadzone nowe restrykcje na całą Norwegię. To znaczy, że od przyszłej niedzieli będzie zmniejszona ilość miejsc w kościołach w całym kraju. Tym ważniejsze, żeby się zarejestrować na https://billett.katolsk.no/
Kilka najważniejszych punktów z ogłoszeń ks. proboszcza:
– Będzie zmniejszona ilość miejsc
– Obowiązuje rejestracja elektroniczna
– Będą tylko jedne drzwi wejściowe na Mszę, przy którym będzie sprawdzony numer biletu, bez potwierdzonego numeru nie można wejść (czyli obecny system, że można też wpisać się do zeszytu przestaje działać).
– Prosimy o korzystanie z całej przestrzeni kościoła, przednie i boczne ławki także, by rozsiąść się i zachować przynajmniej 1 metr, a najlepiej 2 metry
– Przypominamy, że w każdą sobotę o 18.00 jest sprawowana Msza św. wieczorna z niedzieli w języku norweskim, która ma dużo wolnych miejsc.

Porsgrunn – W najbliższy weekend przypada 3. niedziela miesiąca, a więc Msza św. jest sprawowana w sobotę o godz. 16.00.

Msza św. wypominkowa w Tønsberg

Zapraszamy na Mszę św. wypominkową w Tønsberg w czwartek 12. listopada o godzinie 18.00. Po Mszy św. odmawiamy różaniec w intencji naszych zmarłych.

Wypominki można złożyć po Mszy św. (niedziela 8. listopada) na kartkach wyłożonych na ławkach w tylnej części kościoła, albo na mail Aleksander.Pilat@katolsk.no, bądź bezpośrednio przed Mszą w czwartek.

20. wrzesień 2020

Od 15. września powrócił do duszpasterstwa Polaków w Vestfold i Telemark o. Aleksander Piłat. Będzie odpowiedzialny za duszpasterstwo w Tønsberg i Sandefjord. Ze wszystkimi sprawami można się do niego zwrócić: chrzty, nauki przedmałżeńskie, zaświadczenia itp.

Od 20. września Msze św. są odprawiane w języku polskim w każdej parafii według planu podanego poniżej. Nie ma jednolitego systemu zgłaszania uczestnictwo we Mszy w każdej parafii w związku z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem. Przypominamy, że osoby chore albo z objawami nie mają przychodzić do kościoła. Nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnych póki trwają ograniczenia. Nie ma też obowiązku wielkanocnej komunii w tym roku. Biskup początkowo przenosił do połowy września, ale już jest znoszona na cały rok. Obowiązuje w dalszym ciągu przyjęcie komunii św. tylko na rękę, co biskup także podkreślił kolejny raz w swoim ostatnim komunikacie do kapłanów.

Tønsberg
Niedziela 09.00
Czwartek 18.00

https://billett.katolsk.no/

Sandefjord
Niedziela 13.00

https://billett.katolsk.no/

Larvik
1.,2.,4.,5 niedziela 12.00
3. niedziela 14.00

Porsgrunn
1.,4.,5. niedziela 16.00
2.,3., sobota 16.00

Wszystkie szczegóły o godzinach Mszy św. są także podane w kalendarzu na stronie www.franciszkanie.no

Nowy rok formacyjny wspólnoty TAU

19. września franciszkańska wspólnota Tau wznawia swoje spotkania po przerwie wakacyjnej i rozpoczyna nowy rok formacyjny.
Zapraszamy również zainteresowanych, którzy chcieliby się zaznajomić franciszkańską duchowością dla osób świeckich na wspólną Mszę św. w kaplicy klasztornej o godz. 10.30.

Ze statutów WF Tau:

7. Celem WF Tau jest życie wiarą, która znajduje swoje korzenie w łasce i w działaniu Trójcy Świętej oraz w Słowie Bożym. Łaska i Słowo Boże prowadzą członków wspólnoty do nawrócenia serca, relacji z Jezusem Chrystusem, upodobnienia się do Niego, pogłębienia tajemnicy wiary oraz do nowego życia, oświetlonego szczególnie fragmentami mówiącymi o obietnicy zbawienia zawartej w duchowości Tau.

11. Innymi celami WF Tau są:
• budowanie wspólnoty braterskiej między sobą i z innymi ludźmi;
• ciągła formacja chrześcijańska, franciszkańska, indywidualna i wspólnotowa;
• pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania całej wspólnoty oraz poszczególnych jej członków;
• wspólne przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do siebie samego i do drugiego człowieka oraz do całego stworzenia w duchu franciszkańsko-kapucyńskim.
• aktywny udział w życiu Kościoła i parafii;
• świadczenie miłosierdzia;
• niesienie orędzia pokoju;
• misyjność, czyli propagowanie wiary, duchowości franciszkańskiej i duchowości Tau w rodzinie, w pracy, w środowiskach życia;

Msze św. w Porsgrunn

Porsgrunn – Informujemy, że od 6. września zaczynamy znów odprawiać Msze św. w języku polskim w Porsgrunn. Po rozmowie z nowym proboszczem ks. Josephem Luong, zostało postanowione, że chcemy spróbować w niektóre weekendy odprawiać Msze św. niedzielne w sobotę po południu. Jest to na czas próby do końca roku, i plan Mszy św. w języku polskim w Porsgrunn w ciągu miesiąca do 31. grudnia br. wygląda następująco:

1., 4., i 5. niedziela miesiąca: Niedziela 16.00
2. i 3. niedziela miesiąca: Sobota 16.00

Aktualne dane Mszach św. w języku polskim znajdują się w kalendarzu.

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczona ilość miejsc, zgłoszenia oraz zasady uczestnictwa podane przez diecezję z powodu koronawirusa. W Porsgrunn obowiązuje rejestracja bezpośrednio do o. Hallvard Hole na Hallvard.Hole@katolsk.no albo na tlf. 40750153. Na inne Msze w Porsgrunn trzeba się zgłosić do proboszcza.

Msze św. w Tønsberg

Tønsberg – Od 3. września wznowione są Msze św. w języku polskim w czwartki.
Ze względu na potrzeby personalne w Larvik Msze niedzielne w Tønsberg zostaną wznowione dopiero od 20. września. Przypominamy, że z powodu pandemii nie ma obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Informacja o godzinach Mszy św. w niedzielę na stronie https://billett.katolsk.no/ , gdzie również należy się zarejestrować na Mszę św.

Sandefjord – Informacje o godzinach Mszy św. na stronie https://billett.katolsk.no/ , gdzie również należy się zarejestrować na Mszę św.

Porsgrunn

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczona ilość miejsc, zgłoszenia oraz zasady uczestnictwa podane przez diecezję.

Przerwa wakacyjna

Od 22. czerwca jest przerwa wakacyjna Mszy św. w Tønsberg, Sandefjord i Porsgrunn.

Szczegóły:

Tønsberg – przez lipiec będą w dalszym ciągu odprawiane Msze św. o godz. 09.00 przez ks. Proboszcza w języku polskim. Prosimy pamiętać o rejestracji na https://billett.katolsk.no/ Tam są też podane informacje na temat Mszy św. w języku norweskim albo w innych językach.

Sandefjord – Informacje o godzinach Mszy św. na stronie https://billett.katolsk.no/ , gdzie również należy się zarejestrować na Mszę św.

Porsgrunn – Zgłoszenia na Msze św. bezpośrednio do proboszcza.

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczona ilość miejsc, zgłoszenia oraz zasady uczestnictwa podane przez diecezję.