St. Frans kloster

Menighet

Prester og diakoner

Sogneadministrator p. Gregor Gryz

Kapellan p. Hallvard Hole

Kapellan p. Gustaw Brzozowski

Diakon Georg Aker