St. Frans kloster

Franciszkański Festiwal Rodzinny

Podsumowanie FFRu 2019 rok:
«Po prostu wierzę»