St. Frans kloster

Ogłoszenia

6. październik 2019

TØNSBERG – Kancelaria jest otwarta w czwartek o 16.00. Msza św. w jęz. polskim 18.00.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.
Z okazji Wszystkich świętych będzie dodatkowa Msza św. w Sandefjord 1. listopada o godz. 18.00.

Zapraszamy na stronę www.franciszkanie.no gdzie znajdują się kalendarz, ogłoszenia oraz inne informacje dotyczące duszpasterstwa.

29. września 2019

TØNSBERG – 3. października nie będzie Mszy świętej ani kancelarii z powodu zjazdu kapłanów w diecezji, natomiast po przerwie jesiennej zapraszamy i 10. października będzie już wieczorna Msza po polsku o godzinie 18.00 . Kancelaria będzie otwarta od 16.00

LARVIK – Za tydzień. tj. 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00. Nie Mszy w języku polskim tego dnia.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.
Z okazji Wszystkich świętych będzie dodatkowa Msza św. w Sandefjord 1. listopada o godz. 18.00.

Zapraszamy na stronę www.franciszkanie.no gdzie znajdują się kalendarz, ogłoszenia oraz inne informacje dotyczące duszpasterstwa.

22. września 2019

Za tydzień, w niedzielę 29. września, rozpoczynamy miesiąc misyjny, zapowiedziany przez papieża Franciszka, a także ogłoszony dla naszej diecezji przez biskupa Bernta Eidsvig. Na rozpoczęcie miesiąca będziemy podczas Mszy św. uroczyście odnawiali przymierze chrzcielne.

TØNSBERG – Od 26. września będzie otwarta kancelaria dla Polaków w Tønsberg w czwartek od godz. 16.00 do 17.30, a nąstępnie o 18.00 Msza Święta w języku polskim. 3. października nie będzie Mszy ani kancelarii z powodu zjazdu kapłanów w diecezji, natomiast po przerwie jesiennej już będzie co tydzień. Informacja o dniach i godzinach otwarcia znajduje się również w kalendarzu duszpasterskim na stronie www.franciszkanie.no

LARVIK – 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00.

SANDEFJORD – KS. Proboszcz prosi dziś o naszą pomoc. Trzeba zaraz po Mszy św. przenieść wszystkie krzesła z kościoła na dół do salki, by zrobić miejsce na ławki kościelne, które będą przywiezione z Oslo w środę.

Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.

15. września 2019

Za dwa tygodnie, w niedzielę 29. września, rozpoczynamy miesiąc misyjny, zapowiedziany przez papieża Franciszka, a także ogłoszony dla naszej diecezji przez biskupa Bernta Eidsvig. Na rozpoczęcie miesiąca będziemy podczas Mszy św. uroczyście odnawiali przymierze chrzcielne.

TØNSBERG – Od 26. września będzie otwarta kancelaria dla Polaków w Tønsberg w czwartek od godz. 16.00 do 17.30, a nąstępnie o 18.00 Msza Święta w języku polskim. 3. października nie będzie Mszy ani kancelarii z powodu zjazdu kapłanów w diecezji, natomiast po przerwie jesiennej już będzie co tydzień. Informacja o dniach i godzinach otwarcia znajduje się również w kalendarzu duszpasterskim na stronie www.franciszkanie.no

LARVIK – 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.

PORSGRUNN – Zapraszamy na kawę po Mszy św.

8. września 2019

Przypominamy, że od 1. września Msze Święte są odprawiane w języku polskim w niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w niektóre niedziele Msze Święte po polsku mogą być odwołane lub presuwane. Najbliższym czasie dotyczy to:

LARVIK – 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.

Ze względu na tego typu zmian zapraszamy do zaglądania na stronę www.franciszkanie.no, gdzie informacje są podane na bieżąco w ogłoszeniach i kalendarzu.

1. września 2019

Od 1. Września Msze święte będą odprawiane w języku polskim w każdą niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św

Powstała nowa strona internetowa klasztoru franciszkanów oraz duszpasterstwa polaków. Na stronie duszpasterstwa można znaleźć informacje na temat Mszy świętych, sakramentów, rekolekcji oraz wszelkiej działalności prowadzonej przez OO. Franciszkanów w tym rejonie. Najważniejszym narzędziem jest kalendarz, gdzie można znaleźć zawsze aktualne dane na temat Mszy świętych odprawianych w języku polskim. Można wejść bezpośrednio na stronę polską przez adres www.franciszkanie.no

25. sierpnia 2019

Msze Święte w języku polskim w Tønsberg, Sandefjord, Larvik i Porsgrunn

Od 1. Września Msze święte będą odprawiane w języku polskim w każdą niedzielę w następującym porządku:

Tønsberg            09.00    

Larvik                 12.00 (1.,2.,4.,5. Niedziela) 14.00 (3. Niedziela)

Sandefjord         13.00

Porsgrunn          16.00

Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św.