St. Frans kloster

Nowy rok formacyjny wspólnoty TAU

Nowy rok formacyjny wspólnoty TAU

19. września franciszkańska wspólnota Tau wznawia swoje spotkania po przerwie wakacyjnej i rozpoczyna nowy rok formacyjny.
Zapraszamy również zainteresowanych, którzy chcieliby się zaznajomić franciszkańską duchowością dla osób świeckich na wspólną Mszę św. w kaplicy klasztornej o godz. 10.30.

Ze statutów WF Tau:

7. Celem WF Tau jest życie wiarą, która znajduje swoje korzenie w łasce i w działaniu Trójcy Świętej oraz w Słowie Bożym. Łaska i Słowo Boże prowadzą członków wspólnoty do nawrócenia serca, relacji z Jezusem Chrystusem, upodobnienia się do Niego, pogłębienia tajemnicy wiary oraz do nowego życia, oświetlonego szczególnie fragmentami mówiącymi o obietnicy zbawienia zawartej w duchowości Tau.

11. Innymi celami WF Tau są:
• budowanie wspólnoty braterskiej między sobą i z innymi ludźmi;
• ciągła formacja chrześcijańska, franciszkańska, indywidualna i wspólnotowa;
• pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania całej wspólnoty oraz poszczególnych jej członków;
• wspólne przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do siebie samego i do drugiego człowieka oraz do całego stworzenia w duchu franciszkańsko-kapucyńskim.
• aktywny udział w życiu Kościoła i parafii;
• świadczenie miłosierdzia;
• niesienie orędzia pokoju;
• misyjność, czyli propagowanie wiary, duchowości franciszkańskiej i duchowości Tau w rodzinie, w pracy, w środowiskach życia;