St. Frans kloster

Month: september 2020

20. wrzesień 2020

Od 15. września powrócił do duszpasterstwa Polaków w Vestfold i Telemark o. Aleksander Piłat. Będzie odpowiedzialny za duszpasterstwo w Tønsberg i Sandefjord. Ze wszystkimi sprawami można się do niego zwrócić: chrzty, nauki przedmałżeńskie, zaświadczenia itp.

Od 20. września Msze św. są odprawiane w języku polskim w każdej parafii według planu podanego poniżej. Nie ma jednolitego systemu zgłaszania uczestnictwo we Mszy w każdej parafii w związku z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem. Przypominamy, że osoby chore albo z objawami nie mają przychodzić do kościoła. Nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnych póki trwają ograniczenia. Nie ma też obowiązku wielkanocnej komunii w tym roku. Biskup początkowo przenosił do połowy września, ale już jest znoszona na cały rok. Obowiązuje w dalszym ciągu przyjęcie komunii św. tylko na rękę, co biskup także podkreślił kolejny raz w swoim ostatnim komunikacie do kapłanów.

Tønsberg
Niedziela 09.00
Czwartek 18.00

https://billett.katolsk.no/

Sandefjord
Niedziela 13.00

https://billett.katolsk.no/

Larvik
1.,2.,4.,5 niedziela 12.00
3. niedziela 14.00

Porsgrunn
1.,4.,5. niedziela 16.00
2.,3., sobota 16.00

Wszystkie szczegóły o godzinach Mszy św. są także podane w kalendarzu na stronie www.franciszkanie.no

Nowy rok formacyjny wspólnoty TAU

19. września franciszkańska wspólnota Tau wznawia swoje spotkania po przerwie wakacyjnej i rozpoczyna nowy rok formacyjny.
Zapraszamy również zainteresowanych, którzy chcieliby się zaznajomić franciszkańską duchowością dla osób świeckich na wspólną Mszę św. w kaplicy klasztornej o godz. 10.30.

Ze statutów WF Tau:

7. Celem WF Tau jest życie wiarą, która znajduje swoje korzenie w łasce i w działaniu Trójcy Świętej oraz w Słowie Bożym. Łaska i Słowo Boże prowadzą członków wspólnoty do nawrócenia serca, relacji z Jezusem Chrystusem, upodobnienia się do Niego, pogłębienia tajemnicy wiary oraz do nowego życia, oświetlonego szczególnie fragmentami mówiącymi o obietnicy zbawienia zawartej w duchowości Tau.

11. Innymi celami WF Tau są:
• budowanie wspólnoty braterskiej między sobą i z innymi ludźmi;
• ciągła formacja chrześcijańska, franciszkańska, indywidualna i wspólnotowa;
• pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania całej wspólnoty oraz poszczególnych jej członków;
• wspólne przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do siebie samego i do drugiego człowieka oraz do całego stworzenia w duchu franciszkańsko-kapucyńskim.
• aktywny udział w życiu Kościoła i parafii;
• świadczenie miłosierdzia;
• niesienie orędzia pokoju;
• misyjność, czyli propagowanie wiary, duchowości franciszkańskiej i duchowości Tau w rodzinie, w pracy, w środowiskach życia;

Msze św. w Porsgrunn

Porsgrunn – Informujemy, że od 6. września zaczynamy znów odprawiać Msze św. w języku polskim w Porsgrunn. Po rozmowie z nowym proboszczem ks. Josephem Luong, zostało postanowione, że chcemy spróbować w niektóre weekendy odprawiać Msze św. niedzielne w sobotę po południu. Jest to na czas próby do końca roku, i plan Mszy św. w języku polskim w Porsgrunn w ciągu miesiąca do 31. grudnia br. wygląda następująco:

1., 4., i 5. niedziela miesiąca: Niedziela 16.00
2. i 3. niedziela miesiąca: Sobota 16.00

Aktualne dane Mszach św. w języku polskim znajdują się w kalendarzu.

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczona ilość miejsc, zgłoszenia oraz zasady uczestnictwa podane przez diecezję z powodu koronawirusa. W Porsgrunn obowiązuje rejestracja bezpośrednio do o. Hallvard Hole na Hallvard.Hole@katolsk.no albo na tlf. 40750153. Na inne Msze w Porsgrunn trzeba się zgłosić do proboszcza.

Msze św. w Tønsberg

Tønsberg – Od 3. września wznowione są Msze św. w języku polskim w czwartki.
Ze względu na potrzeby personalne w Larvik Msze niedzielne w Tønsberg zostaną wznowione dopiero od 20. września. Przypominamy, że z powodu pandemii nie ma obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Informacja o godzinach Mszy św. w niedzielę na stronie https://billett.katolsk.no/ , gdzie również należy się zarejestrować na Mszę św.

Sandefjord – Informacje o godzinach Mszy św. na stronie https://billett.katolsk.no/ , gdzie również należy się zarejestrować na Mszę św.

Porsgrunn

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczona ilość miejsc, zgłoszenia oraz zasady uczestnictwa podane przez diecezję.