St. Frans kloster

29. września 2019

29. września 2019

TØNSBERG – 3. października nie będzie Mszy świętej ani kancelarii z powodu zjazdu kapłanów w diecezji, natomiast po przerwie jesiennej zapraszamy i 10. października będzie już wieczorna Msza po polsku o godzinie 18.00 . Kancelaria będzie otwarta od 16.00

LARVIK – Za tydzień. tj. 6. października będzie odprawiona jedna wspólna suma odpustowa ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona parafii, o godz. 11.00. Nie Mszy w języku polskim tego dnia.

SANDEFJORD – Z powodu braków personalnych i namnożenia się obowiązków duszpasterskich w niedzielę 13. października, za zgodą ks. proboszcza Msza św. po polsku będzie przesunięta o pół godziny, i rozpocznie się o 13.30. Dotyczy tylko tej jednej niedzieli.
Z okazji Wszystkich świętych będzie dodatkowa Msza św. w Sandefjord 1. listopada o godz. 18.00.

Zapraszamy na stronę www.franciszkanie.no gdzie znajdują się kalendarz, ogłoszenia oraz inne informacje dotyczące duszpasterstwa.